Jest to sytuacja, w której osoby należące do grupy nt. której funkcjonują określone (często negatywne) stereotypy, unikają wszelkich zachowań, które mogłyby te stereotypy potwierdzić. W praktyce oznacza to, że osoby te koncentrują się przede wszystkim na udowodnieniu, że przekonania i stereotypy na ich temat są nieprawdziwe, a nie na wykonaniu zadania z wykorzystaniem osobistego potencjału i przez to osiągając gorsze wyniki. Bardzo często dotyczy to kobiet i stereotypowych przekonań nt. ich możliwości intelektualnych. Zagrożenie stereotypem powoduje, że nie wybierają one dziedzin, o których panuje stereotypowe przekonanie, że są domeną mężczyzn i kobiety w nich się nie sprawdzają (np. nauki ścisłe). Wpływa to na wybory edukacyjne dziewczynek i ścieżki kariery kobiet, jak również na premiowanie, awansowanie i promowanie dziewczynek i kobiet w tych dziedzinach.