DLA KOGO SĄ WARSZTATY?

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób): właścicieli, osoby z HR, osoby zajmujące się w firmie komunikacją wewnętrzną, osoby na kierowniczym stanowisku, czy naturalnych liderów w Twojej firmie. Warunkiem jest udział od 2 do 4 osób z firmy.

Zachęcamy do udziału pracodawców/czynie i pracowników/ce, bo w tworzeniu miejsca pracy równych szans, wolnego od dyskryminacji, miejsca równego traktowania liczy się perspektywa obu stron.

CO DAJE UDZIAŁ W WARSZTATACH?

Szkolenie przygotuje Twoją firmę do wdrożenia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania, co pozwoli na zapobieganie takim zjawiskom jak: mobbing, molestowanie seksualne oraz dyskryminacja ze względu na płeć. Wprowadzenie tych rozwiązań wzmocni także wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom.

Zobacz program szkolenia

TERMINY, LOKALIZACJE I ZGŁOSZENIA ONLINE

Kępno (woj. wielkopolskie) 24-25 kwietnia 2018zapisz się >

Warszawa 15-16 maja 2018zapisz się >

Warszawa 17-18 maja 2018 (dla osób ze związków zawodowych) – zapisz się >

Katowice 24-25 maja 2018 r. – zapisz się >

DODATKOWE INFORMACJE

Po szkoleniu otrzymasz dostęp do e-learningu zawierającego rozbudowany materiał z tematyki szkolenia (wraz z materiałami do pobrania).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informację o trenerkach i więcej szczegółów znajdziesz tutaj >

Z roku na rok rośnie liczba spraw o odszkodowania za mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne. W 2009 do sądu wpływało po około 500 takich spraw. W 2014 liczba ta podwoiła się, a w 2015 było ich 1200. Do połowy 2016 wpłynęlo ich 1000.

A zgodnie z artykułem 18-3a Kodeksu Pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek równego traktowania pracowników i pracownic. To on ponosi odpowiedzialność gdy takie sytuacje mają miejsce w firmie. Wtedy liczyć się będzie jaką opinię ma Twoja firma. Jeśli nie jest postrzegana jako przyjazne miejsce pracy, osoby, które doświadczyły mobbingu, dyskryminacji lub molestowania nie będą wierzyć w pozytywny efekt negocjacji czy innych prób rozwiązania problemowej sytuacji.

Jeśli w firmie nie realizuje się procedur antydyskryminacyjnych, zasad równego traktowania i regulacji zapobiegających niechcianym zjawiskom i określającym postępowanie na wypadek zajść, istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się naruszeń.

Nie wiesz nawet na jak wiele obszarów może wpłynąć pozytywnie równe traktowanie lub negatywnie gdy go brak.

Jak zadbać o wizerunek firmy, stworzyć przyjazne miejsce pracy i wprowadzić rozwiązania zapobiegające zjawiskom takim jak m.in. mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja ze względu na płeć?

Zadbaj o równe traktowanie, a wiele problemów rozwiąże się samoistnie.

Sukces firmy to współpraca.

WSPÓŁPRACA JEST WTEDY, GDY WSZYSCY CZUJĄ SIĘ DOBRZE W SWOIM MIEJSCU PRACY.

WSZYSCY CZUJĄ SIĘ DOBRZE W SWOIM MIEJSCU PRACY GDY SĄ RÓWNO TRAKTOWANI Z SZACUNKIEM I BEZ NARUSZENIA GODNOŚCI.