Tworzenie pozornych strategii lub działań, które mają stworzyć wrażenie, że dana instytucja/organizacja/firma prowadzi działania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn, jest miejscem przyjaznym kobietom i mężczyznom, czy też jej oferta i/lub działania uwzględniają potrzeby obu płci. Może to być np. włączenie do składy zarządy/rady kobiety, ale jej głos nie będzie miał mocy decyzyjnej, bo nie zachowano odpowiednich proporcji (jak w przypadku kwoty lub parytetu), czyli 1 kobieta i 5 mężczyzn. Tokenizm to również powoływanie się na przykłady kobiet, które pokonały „szklany sufit” i zajmują bardzo wysokie stanowiska. Tymczasem sam fakt, że tak łatwo wskazać takie kobiety oznacza, ze jest ich niewiele i przez to ich historie przedostają się do mediów.