DLA KOGO SĄ SZKOLENIA?

Oferujemy szkolenia stacjonarne i e-learningow. Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób), zarówno właścicieli i właścicielki, jak również pracowników i pracownice oraz osoby działające w związkach, bo w tworzeniu miejsca pracy równych szans, bezpiecznego i wolnego od mobbingu i dyskryminacji, liczy się perspektywa obu stron.

W szkoleniu stacjonarnym może wziąć udział od 1 do 3 osób z danej firmy, ale więcej osób może wziąć udział w kursie e-learningowym. Kursy są trzy: dla zatrudniających, pracujących i osób działających w związkach.

 

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU, DOWIESZ SIĘ DLACZEGO WPROWADZENIE ZASAD RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIAJĄCYM I PRACUJĄCYM.

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Szkolenie przygotuje firmę do wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania, co pozwoli na zapobieganie takim zjawiskom jak: mobbing, molestowanie seksualne oraz dyskryminacja ze względu na płeć. Pokaże jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy, a wprowadzenie tych rozwiązań wzmocni wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom i pracownicom.

Tematy omawiane na szkoleniu:

  • równe traktowanie w pracy, tworzenie przyjaznego, wolnego od mobbingu i dyskryminacji miejsca pracy
  • jakie przepisy prawa zapewniają nam ochronę w miejscu pracy?
  • praktyczne, gotowe do wdrożenia rozwiązania na temat tego, jak zapobiegać i jak się chronić przed tymi negatywnymi zjawiskami

 

TERMINY, LOKALIZACJE I ZGŁOSZENIA ONLINE

Obecnie nie organizujemy szkoleń stacjonarnych. Kolejna seria szkoleń (jednodniowych) rozpocznie się we wrześniu – informacja o miejscach i terminach zamieszczona zostanie w sierpniu.

Zachęcamy natomiast do udziału w kursach e-learningowych, które mają identyczny zakres tematyczny, a po ich zakończeniu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Szkolenia również kończą się certyfikatem.

Dostępne są trzy rodzaje kursów e-learningowych pn. “Moja firma – miejsce równych szans”:

dla pracujących – zapisz się >>>

dla zatrudniających – zapisz się >>>

dla działających w związkach – zapisz się >>>

DODATKOWE INFORMACJE

Każda osoba, która weźmie udział w szkoleniu stacjonarnym lub e-learningowym otrzyma certyfikat potwierdzający udział i materiały graficzne (plakaty – zobacz galerię) nawiązujące do zagadnień poruszanych na szkoleniu.

Biorąc udział w którymś z kursów można również uzyskać certyfikat zaangażowania w działania na rzecz równości szans dla firmy, którą się reprezentuje, jednak po wprowadzeniu w niej wybranych rozwiązań. Nie chodzi o rewolucyjne zmiany, choć będą mile widziane i przydatne, wystarczy np. zachęcić współpracownice i współpracowników do udziału w tym kursie, by mogli z jednej strony poznać swoje prawa, z drugiej jakie zachowania w miejscu pracy nie mogą być tolerowane, czy wręcz niezgodne z prawem.  W ramach kursu poznasz też inne gotowe do wdrożenia rozwiązania. Szczegóły można zobaczyć oglądając intro do kursów e-learningowych – poniżej

Z kursów e-learningowych mogą również wziąć udział inne osoby z firmy, która wzięła udział w szkoleniu stacjonarnym.

Shortcodes Ultimate

Z roku na rok rośnie liczba spraw o odszkodowania za mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne. W 2009 do sądu wpływało po około 500 takich spraw. W 2014 liczba ta podwoiła się, a w 2015 było ich 1200. Do połowy 2016 wpłynęlo ich 1000.

A zgodnie z artykułem 18-3a Kodeksu Pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek równego traktowania pracowników i pracownic. To on ponosi odpowiedzialność gdy takie sytuacje mają miejsce w firmie. Wtedy liczyć się będzie jaką opinię ma Twoja firma. Jeśli nie jest postrzegana jako przyjazne miejsce pracy, osoby, które doświadczyły mobbingu, dyskryminacji lub molestowania nie będą wierzyć w pozytywny efekt negocjacji czy innych prób rozwiązania problemowej sytuacji.

Jeśli w firmie nie realizuje się procedur antydyskryminacyjnych, zasad równego traktowania i regulacji zapobiegających niechcianym zjawiskom i określającym postępowanie na wypadek zajść, istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się naruszeń.

Nie wiesz nawet na jak wiele obszarów może wpłynąć pozytywnie równe traktowanie lub negatywnie gdy go brak.

Zadbaj o równe traktowanie, a wiele problemów rozwiąże się samoistnie.

Sukces firmy to współpraca.

WSPÓŁPRACA JEST WTEDY, GDY WSZYSCY CZUJĄ SIĘ DOBRZE W SWOIM MIEJSCU PRACY.

WSZYSCY CZUJĄ SIĘ DOBRZE W SWOIM MIEJSCU PRACY GDY SĄ RÓWNO TRAKTOWANI Z SZACUNKIEM I BEZ NARUSZENIA GODNOŚCI.