DLA KOGO SĄ SZKOLENIA?

Do udziału w szkoleniach stacjonarnych zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób), zarówno właścicieli i właścicielki, jak również pracowników i pracownice oraz osoby działające w związkach, bo w tworzeniu miejsca pracy równych szans, bezpiecznego i wolnego
od mobbingu i dyskryminacji, liczy się perspektywa obu stron.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU, A DOWIESZ SIĘ JAK DZIAŁA PRAWO W ZARZADZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI.

TERMINY, LOKALIZACJE I ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do udziału w seminariach, które od września 2018 r. organizujemy w całej Polsce. Udział w nich jest bezpłatny i przeznaczone są dla kadry zarządzającej oraz pracowników i pracownic średnich przedsiębiorstw wszelkich branż.

Szkolenie “HR 2019 – kluczowe dla średnich firm zmiany w prawie i ich praktyczne zastosowanie”

_______________

Szkolenie “Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom”

  • WARSZAWA, 14 czerwca 2019 r.

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Szkolenia przygotują firmę do wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania oraz umożliwienia pracownikom i pracownicom oszczędzania w ramach PPK. Pokażą jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy, a wprowadzenie tych rozwiązań wzmocni wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom i pracownicom.

Główne obszary tematyczne szkoleń:

  • Pracownicze Plany Kapitałowe, nowy system oszczędzania dla pracowników i pracownic
  • równe traktowanie w pracy, tworzenie przyjaznego, wolnego od mobbingu i dyskryminacji miejsca pracy
  • jakie przepisy prawa zapewniają nam ochronę w miejscu pracy?
  • praktyczne, gotowe do wdrożenia rozwiązania na temat tego, jak zapobiegać i jak się chronić przed tymi negatywnymi zjawiskami

DODATKOWE INFORMACJE

Każda osoba, która weźmie udział w seminarium stacjonarnym lub kursie e-learningowym i otrzyma certyfikat potwierdzający udział.

Można również uzyskać certyfikat zaangażowania w działania na rzecz równości szans dla firmy, którą się reprezentuje, jednak po wprowadzeniu w niej wybranych rozwiązań. Nie chodzi o rewolucyjne zmiany, choć czasem byłyby mile widziane i przydatne, wystarczy np. zachęcić współpracownice i współpracowników do udziału w kursie e-learningowym, by mogli z jednej strony poznać swoje prawa, z drugiej jakie zachowania w miejscu pracy nie mogą być tolerowane, czy wręcz niezgodne z prawem.  Dzięki szkoleniom poznasz też inne gotowe do wdrożenia rozwiązania.

W kursach e-learningowych mogą również wziąć udział inne osoby z firmy, która uczestniczyła w seminarium stacjonarnym.