DLA KOGO SĄ SZKOLENIA?

Do udziału w szkoleniach stacjonarnych zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób), zarówno właścicieli i właścicielki, jak również pracowników i pracownice oraz osoby działające w związkach, bo w tworzeniu miejsca pracy równych szans, bezpiecznego i wolnego
od mobbingu i dyskryminacji, liczy się perspektywa obu stron.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU, A DOWIESZ SIĘ DLACZEGO WPROWADZENIE ZASAD RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIAJĄCYM I PRACUJĄCYM.

TERMINY, LOKALIZACJE I ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do udziału w seminariach, które od września 2018 r. organizujemy w całej Polsce. Udział w nich jest bezpłatny i przeznaczone są dla kadry zarządzającej oraz pracowników i pracownic średnich przedsiębiorstw wszelkich branż.

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Szkolenia przygotują firmę do wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania, co pozwoli na zapobieganie takim zjawiskom jak: mobbing, molestowanie seksualne oraz dyskryminacja ze względu na płeć. Pokażą jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy, a wprowadzenie tych rozwiązań wzmocni wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom i pracownicom.

Główne obszary tematyczne szkoleń:

  • równe traktowanie w pracy, tworzenie przyjaznego, wolnego od mobbingu i dyskryminacji miejsca pracy
  • jakie przepisy prawa zapewniają nam ochronę w miejscu pracy?
  • praktyczne, gotowe do wdrożenia rozwiązania na temat tego, jak zapobiegać i jak się chronić przed tymi negatywnymi zjawiskami

DODATKOWE INFORMACJE

Każda osoba, która weźmie udział w seminarium stacjonarnym lub kursie e-learningowym otrzyma certyfikat potwierdzający udział i materiały graficzne (plakaty – zobacz galerię) nawiązujące do zagadnień poruszanych na szkoleniu.

Można również uzyskać certyfikat zaangażowania w działania na rzecz równości szans dla firmy, którą się reprezentuje, jednak po wprowadzeniu w niej wybranych rozwiązań. Nie chodzi o rewolucyjne zmiany, choć czasem byłyby mile widziane i przydatne, wystarczy np. zachęcić współpracownice i współpracowników do udziału w kursie e-learningowym, by mogli z jednej strony poznać swoje prawa, z drugiej jakie zachowania w miejscu pracy nie mogą być tolerowane, czy wręcz niezgodne z prawem.  Dzięki szkoleniom poznasz też inne gotowe do wdrożenia rozwiązania.

W kursach e-learningowych mogą również wziąć udział inne osoby z firmy, która uczestniczyła w seminarium stacjonarnym.