DLA KOGO SĄ SZKOLENIA?

Do udziału w szkoleniach stacjonarnych zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób), zarówno właścicieli i właścicielki, jak również pracowników i pracownice oraz osoby działające w związkach, bo w tworzeniu miejsca pracy równych szans, bezpiecznego i wolnego
od mobbingu i dyskryminacji, liczy się perspektywa obu stron.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU, A DOWIESZ SIĘ JAK DZIAŁA PRAWO W ZARZADZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI.

TERMINY, LOKALIZACJE I ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie o tym, w jaki sposób, dzięki skutecznej komunikacji interpersonalnej, zmniejszać ryzyko konfliktów lub zapobiegać ich eskalacji.

W rzeczywistości firmowej dla dużej części pracowników i liderów dzień pracy to ciągła komunikacja interpersonalna – rozmowy z innymi pracownikami, telefony do innych działów, rozmowy z klientami, z przełożonymi, zebrania projektowe, zebrania informacyjne, narady strategiczne.

Każda z tych sytuacji może stać się potencjalnym źródłem konfliktu, ponieważ duży odsetek konfliktów inicjowany jest lub utrzymywany przez niekonstruktywną komunikację. Jednocześnie dzięki doskonaleniu swoich kompetencji komunikacyjnych jesteśmy w stanie budować w relacjach ze współpracownikami nie tylko porozumienie ale także zaangażowanie, inicjatywę i kreatywność.

W trakcie tego szkolenia poznają Państwo najważniejsze komunikacyjne “punkty zapalne”, których warto unikać. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób budować komunikaty, które nie dolewają oliwy do ognia i jak konstruktywnie reagować w trudnych sytuacjach komunikacyjnych. Będziecie mieli też Państwo okazję do refleksji jakie czynniki na poziomie całej firmy mogą budować komunikacyjną kulturę organizacyjną sprzyjającą profilaktyce konfliktów

Zapraszamy do rejestracji!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia “Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom”

Harmonogram wsparcia – POBIERZ PLIK >>>

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Szkolenia przygotują firmę do wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania oraz umożliwienia pracownikom i pracownicom oszczędzania w ramach PPK. Pokażą jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy, a wprowadzenie tych rozwiązań wzmocni wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom i pracownicom.

Główne obszary tematyczne szkoleń:

  • Pracownicze Plany Kapitałowe, nowy system oszczędzania dla pracowników i pracownic
  • równe traktowanie w pracy, tworzenie przyjaznego, wolnego od mobbingu i dyskryminacji miejsca pracy
  • jakie przepisy prawa zapewniają nam ochronę w miejscu pracy?
  • praktyczne, gotowe do wdrożenia rozwiązania na temat tego, jak zapobiegać i jak się chronić przed tymi negatywnymi zjawiskami

DODATKOWE INFORMACJE

Każda osoba, która weźmie udział w seminarium stacjonarnym lub kursie e-learningowym i otrzyma certyfikat potwierdzający udział.

Można również uzyskać certyfikat zaangażowania w działania na rzecz równości szans dla firmy, którą się reprezentuje, jednak po wprowadzeniu w niej wybranych rozwiązań. Nie chodzi o rewolucyjne zmiany, choć czasem byłyby mile widziane i przydatne, wystarczy np. zachęcić współpracownice i współpracowników do udziału w kursie e-learningowym, by mogli z jednej strony poznać swoje prawa, z drugiej jakie zachowania w miejscu pracy nie mogą być tolerowane, czy wręcz niezgodne z prawem.  Dzięki szkoleniom poznasz też inne gotowe do wdrożenia rozwiązania.

W kursach e-learningowych mogą również wziąć udział inne osoby z firmy, która uczestniczyła w seminarium stacjonarnym.