„Szklane zjawiska” to określenie używane do opisania mechanizmów dyskryminujących kobiety w miejscu pracy, które w różny sposób utrudniają im awans, ograniczają dostęp do stanowisk kierowniczych, a także utrudniają pełnienie funkcji decyzyjnych w firmie.

 

Szklany sufit
Zjawisko opisujące niewidoczne bariery na drodze awansu kobiet na najwyższe stanowiska kierownicze; sytuacja, w której kobietom zbliżającym się do szczytu hierarchii pracowniczych w zakładach pracy coraz trudniej jest awansować, a najwyższe stanowiska decyzyjne w firmach są zwykle poza zasięgiem kobiet. Bariery będące przyczyną ograniczeń nie wynikają z przyczyn formalnych, lecz ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy, uniemożliwiających kobietom awans. Stanowiska powyżej sufitu są widoczne, ale nieosiągalne.

Szklane ściany
Zjawisko zajmowania przez kobiety funkcji pomocniczych, peryferyjnych, administracyjnych  (np. sekretarki, recepcjonistki, asystentki, pracownice biurowe) w stosunku do mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze. Funkcje pomocnicze wiążą się z niskim prestiżem i wynagrodzeniem, jednocześnie wymagając wysokich kompetencji interpersonalnych, wiedzy na temat sposobu funkcjonowania firmy. Na stanowiskach pomocniczych nie ma możliwości zdobycia doświadczenia i kompetencji uważanych za niezbędne na stanowiskach kierowniczych. Stanowiska kierownicze, widoczne za „szklanymi ścianami”, ale nieosiągalne, wiążą się z większym zakresem władzy i decyzyjności, a także większymi zarobkami i prestiżem społecznym.

Szklane ruchome schody
Zjawisko szybkiego awansu mężczyzn wykonujących zawody sfeminizowane, stereotypowo postrzegane jako „kobiece”, na stanowiska kierownicze, związane z wyższymi zarobkami i większym prestiżem (np. stanowiska dyrektorów placówek oświatowych). Pojęcie „szklane ruchome schody” oznacza niewidzialną siłę wynoszącą mężczyzn na wyższe szczeble kariery, jednocześnie stawiającą bariery przed kobietami chcącymi awansować w branżach kobiecych.

Szklany klif
Sytuacja, w której praca kobiety na eksponowanym, tj. „męskim" stanowisku jest niestabilna, narażona na stałą krytykę i trudna w utrzymaniu. Ten rodzaj ostracyzmu nie występuje, gdy w podobnej sytuacji znajdzie się mężczyzna.