STEREOTYPY / STEREOTYPY PŁCI

Stereotypy to opinie i przekonania, rzadko mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. utrwalone i powszechnie występujące, dotyczące określonej grupy, jej cech oraz zachowań, uznanych za charakterystyczne dla całej grupy i wszystkich jej członków oraz członkiń. Stereotypy są usprawiedliwieniem dla uprzedzeń i/lub braku wiedzy, powodują niechęć do zweryfikowania poglądów i stosunku do grupy stereotypizowanej, jak również uniemożliwiają osobom z tych grup socjalizację, działania i osiąganie rezultatów.

Stereotypy dotyczące płci wciąż są bardzo żywe i wszechobecne w naszym życiu. Dotyczy to także rynku pracy. Bardzo często pracodawcy podkreślają, że nie kierują się w pracy stereotypami dotyczącymi płci. Ponad 80% pracodawców przyznało, że to, czy pracownik jest dobry czy nie, nie zależy od jego płci. Równocześnie, stwierdzenia te niejednokrotnie mają charakter deklaracji. Pogłębione pytania w tym samym badaniu potwierdziły, że mężczyźni są jednak wyżej oceniani przez pracodawców. Cechy, przez które mężczyźni na rynku pracy są postrzegani jako lepsi pracownicy to przede wszystkim: ogólna mobilność, wytrzymałość na zmęczenie, dyspozycyjność, a także posiadanie własnej inicjatywy, odporność na stres oraz zdolności komunikacyjne. Z kolei cechy bardziej pasujące do kobiet to: systematyczność, zdolności komunikacyjne, inicjatywa, kreatywność, umiejętność szybkiego uczenia się i umiejętność planowania pracy. Co ważne, nie odnotowano żadnej cechy, pod względem której kobiety zostały ocenione wyżej przez pracodawców niż mężczyźni. W konsekwencji statystycznie kobieta pracuje średnio 3 lata i 8 miesięcy dłużej niż mężczyzna aby awansować.

Pracodawcy wciąż częściej zakładają nie tylko mniejszą dyspozycyjność i zaangażowanie kobiet w pracę, ale także nieposiadanie przez nie aspiracji zawodowych i potrzeb związanych z awansem. Ocena taka nie dotyczy wyłącznie pracownic będących matkami. Pracownice nie posiadające potomstwa postrzegane są przez pryzmat potencjalnego macierzyństwa, co z kolei prowadzi do niechęci pracodawców do zatrudniania młodych kobiet na czas niekreślony, czy też zmniejsza skłonność pracodawców do inwestowania w podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji.

Nie jest prawdą, że obciążenie stereotypem uderza wyłącznie w kobiety. Także mężczyźni muszą na co dzień zmierzać się z ich konsekwencjami. Konsekwencją stereotypów płciowych jest nadmierne obciążenie mężczyzn pracą, którzy – będąc odpowiedzialni za utrzymanie rodzinny – nierzadko pracują ponad własne siły. Ze strony pracodawców dostrzec można także zdecydowanie mniejsze przyzwolenie na potrzebę większego work-life balance, w tym aktywnego angażowania się mężczyzn w opiekę nad dzieckiem.