To pojęcie określające kulturowe relacje między płciami przypisujące kobietom i mężczyznom różne obowiązki i zakres pracy. Tak określony podział pracy nakłada na kobiety większość obowiązków w zakresie prac w obszarze gospodarstwa domowego, mężczyznom zaś w obszarze pracy zawodowej.
Skutki tego kontraktu są inne dla kobiet i mężczyzn:

  • kobietom przypisując większość lub całość obowiązków domowych i traktując ich udział w rynku pracy jako drugorzędny i podyktowany koniecznością ekonomiczną; również w sytuacji gdy mężczyzna nie pracuje, nie zwalnia to kobiet z wykonywania przypisanych im obowiązków domowych,
  • mężczyznom przypisując utrzymanie, w większej części lub w całości, gospodarstwa domowego.

Co istotne, kontrakt płci wartościuje obowiązki przypisywane kobietom i mężczyznom, stawiając wyżej pracę zawodową i zarobkową niż gospodarstwa domowego. Wyżej cenione są sukcesy w pracy niż sukcesy wychowawcze.

Społeczny kontrakt płci wynika ze stereotypowego postrzegania płci i stereotypowego podziału płci. Konsekwencje tego kontraktu mają jednak wymiar nie tylko społeczny, ale również ekonomiczne. Jest to nieefektywny podział, który powoduje utratę kapitału ludzkiego kobiet-pracownic.