Równość płci odnosi się do równych praw, obowiązków i możliwości dla kobiet i mężczyzn. Nie oznacza, że mężczyźni i kobiety będą tacy sami, tylko że prawa, obowiązki i możliwości nie będą zależeć od tego czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną. Równość płci oznacza natomiast, że zainteresowania, potrzeby i priorytety zarówno kobiet jak i mężczyzn będą brane pod uwagę w takim samym stopniu. Co ważne, równość płci jest nie tylko sprawa kobiet, ale również mężczyzn.