Role płci (ang. gender roles) to społeczne normy, zasady i oczekiwania względem kobiet i mężczyzn, określające jak należy się zachowywać „w zgodzie” z własną płcią biologiczną oraz jakie aktywności, umiejętności, cechy, talenty czy predyspozycje postrzegane są jako typowo kobiece i typowo męskie.

Role płci przypisywane są na podstawie płci biologicznej. Równocześnie, role te w ograniczonym stopniu wynikają z różnic biologicznych występujących pomiędzy kobietami i mężczyznami. Przede wszystkim odzwierciedlają one jakie zachowania są społecznie akceptowalne dla danej płci.

Przekonanie, że pomiędzy kobietami i mężczyznami występują zasadnicze różnice jest powszechne. Oczywiście, różnice takie występują, sprowadzając się do różnic w fizycznych czy hormonalnych. Niemniej jednak na podstawie tych różnic kobietom i mężczyznom przypisywane są kolejne różnice o charakterze intelektualnym i emocjonalnym, w tym w kwestii upodobań, talentów, sposobu myślenia, działania, negocjowania, stylów pracy, sposobu zarządzania, etc.

Przekonanie, że dziewczynki i kobiety są bardziej empatyczne i emocjonalne, a chłopcy i mężczyźni – racjonalni i z większym potencjałem intelektualnym nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy. Pracodawcy wciąż – w sposób mniej lub bardziej świadomy – kierują się stereotypami przy wyborze kandydatek/kandydatów do pracy czy też przy decyzji o awansie danej osoby. Bardziej preferowanymi kandydatami do pracy są mężczyźni, którzy postrzegani są jako bardziej odpowiedzialni, krytyczni, kreatywni oraz skłonni do ryzyka. Kobiety z kolei wciąż głównie oceniane są przez pryzmat budowania relacji w miejscu pracy i swych umiejętności komunikacyjnych. Co ważne, umiejętności przypisywane mężczyznom zazwyczaj są tymi, które wskazywane są przez pracodawców jako pożądane i wysoko cenione w miejscu pracy.

Role płci są konstruowane społecznie. Nabywane są w procesie socjalizacji, który zaczyna się już od pierwszych dni życia. Są one wyjątkowo trudne do zmiany. Z jednej strony wynika z faktu odtwarzania nieświadomych nawyków, tj. zachowywania się zgodnie ze ogólnie obowiązującym społecznie wzorcem. Z drugiej strony, zachowywanie się w sposób niezgodny z przypisaną rolą wynikającą z płci zazwyczaj wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Mowa tutaj przede wszystkim o ostracyzmie społecznym i braku akceptacji dla odmiennych zachowań.

Na koniec warto podkreślić, że choć role płci są trudne do zmiany, nie oznacza to, że nie jest możliwe wyjście poza obowiązujący schemat. Fakt, że role te są nabywane pokazuje zarazem, że są one możliwe do zmiany. Wynikają bowiem przede wszystkim z uwarunkowań społeczno-kulturowych.