Zobacz nasze równościowe plakaty,

promujące zasadę równego traktowania i przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji w pracy.

Jeśli weźmiesz udział w szkoleniach stacjonarnych otrzymasz komplet wydrukowanych plakatów, a biorąc udział w kursach e-learningowych otrzymasz je w formie elektronicznej.

PROJEKT GRAFICZNY PLAKATÓW: RZECZYOBRAZKOWE