To uwzględnianie różnic wynikających z płci w planowaniu, tworzeniu strategii, podejmowaniu działań, tworzeniu produktów i ofert. W praktyce oznacza to, że bierze się pod uwagę m.in.:

– potrzeby kobiet, jak i mężczyzn: np. w planowaniu rozwiązań z zakresu work-life balance w miejscu pracy; organizowaniu miejsca pracy przyjaznego kobietom i mężczyznom; tworzeniu produktów (czy odpowiadają na potrzeby kobiet i mężczyzn, ale też czy nie powielają stereotypów płci);

– sytuację kobiet i mężczyzn, czyli obciążenia związane z pełnionymi przez nich rolami płci jak np. zaangażowanie w pełnienie obowiązków domowych;

– udział obu płci w gremiach decyzyjnych, czy uwzględniona została reprezentacja obu płci (kwota lub parytet), a co za tym idzie czy reprezentowane są interesy obu płci;

– czy zarówno kobiety i mężczyźni są wynagradzani w taki sam sposób za taką samą pracę, czy nie występuje luka płacowa, która pogłębia nierówności między płciami.