Parytet jest rozwiązaniem polegającym na zapewnieniu równego udziału (50/50) reprezentantek i reprezentantów obu płci w obsadzie stanowisk  lub dostępie do zasobów w danej firmie. Parytet ma na celu skorygowanie istniejącej nierównowagi przede wszystkim na stanowiskach decyzyjnych (radach nadzorczych bądź zarządach firm ) lub dostępie do rynku pracy oraz szkoleń.

Kwoty płci oraz parytety w biznesie to skuteczny mechanizm wyrównywania dysproporcji udziału kobiet i mężczyzn w zarządach firm.

Źródło:
https://rownosc.info/dictionary/
https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/obalamy_mity_na_temat_kwot_dla_kobiet_w_biznesie