SKĄD TEN PROJEKT?

Obecny projekt, skierowany do średnich przedsiębiorstw, jest kontynuacją projektu zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Jest realizowany w partnerstwie przez Fundusz Współpracy, Konfederację Lewiatan, Fabrykę Dobrych Praktyk i Instytut Spraw Publicznych.

W ramach obu tych projektów wypracowane zostały konkretne narzędzia i materiały umożliwiające umożliwiające wdrożenie rozwiązań w dużych i średnich
przedsiębiorstwach, gwarantujących równe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i tworzących przyjazne środowisko pracy dla pracowników i pracownic.

Więcej o wcześniejszym projekcie, który skierowany był do dużych firm,
można przeczytać tutaj >>.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

SZKOLENIA – w zakresie równego traktowania, tworzenia przyjaznego miejsca pracy i zapobiegania negatywnym zjawiskom oraz prezentacja konkretnych narzędzi z zakresu równościowego zarządzania strategicznego, gotowych do wdrożenia w firmie  TUTAJ >

E-KURSY:

         

BAZA WIEDZY – na którą składa się słownik, statystyki, czytelnia i sekcja „do pobrania”, gdzie znajdziesz materiały i narzędzia do wdrażania równościowych rozwiązań w firmie. TUTAJ >>>  

KONKURS SZTUKA RÓWNOŚCI >>>>

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Agnieszka Siekiera – koordynatorka projektu, reprezentantka Funduszu Współpracy
Anna Szkiruć-Kostrzewa – reprezentantka Funduszu Współpracy
Agnieszka Sznajder – reprezentantka Fabryki Dobrych Praktyk
Małgorzata Druciarek – reprezentantka Instytutu Spraw Publicznych
Małgorzata Lelińska – reprezentantka Konfederacji Lewiatan

KURSY E-LEARNINGOWE

ZATRUDNIAM – ZARZĄDZAM

PRACUJĘ

DZIAŁAM W ZWIĄZKACH