CZY CHCESZ WIEDZIEĆ JAK:

 • Pozyskać najlepszych kandydatów do pracy i obniżyć koszty rekrutacji?
 • Utrzymać zaangażowanych pracowników?
 • Tworzyć atrakcyjne miejsce pracy i budować pozytywny wizerunek firmy?
 • Unikać sytuacji konfliktowych w zespole?
 • Wprowadzić rozwiązania sprzyjające równości szans?

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIU?

 • wiedzę na temat obowiązków firmy w zakresie równego traktowania
 • możliwość pobrania gotowego wzoru regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy
 • poznanie dobrych praktyk w obszarze wyrównywania szans
 • zaplanowanie własnych rozwiązań równościowych
 • dostęp do konsultacji eksperckich
 • dostęp do kompletu plakatów promujących równość szans w miejscu pracy
 • certyfikat poświadczający zaangażowanie firmy w działania równościowe
 • udział w konkursie dobrych praktyk na rzecz równości szans w miejscu pracy