CZY CHCESZ WIEDZIEĆ JAK:

  • Pozyskać najlepszych kandydatów do pracy i obniżyć koszty rekrutacji?
  • Utrzymać zaangażowanych pracowników?
  • Tworzyć atrakcyjne miejsce pracy i budować pozytywny wizerunek firmy?
  • Unikać sytuacji konfliktowych w zespole?
  • Wprowadzić rozwiązania sprzyjające równości szans?

PODCZAS SZKOLENIA:

  • Dowiesz się jakie masz obowiązki wynikające z Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania
  • Dostaniesz gotową propozycję regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
  • Zaplanujesz własne rozwiązania na rzecz równości szans
  • Masz szansę wylosować nagrodę