KURS W PROSTY SPOSÓB POKAZUJE M.IN. JAK:

  • właściwie reprezentować interesy pracownic/pracowników wobec pracodawcy i dbać o zgodność jego działania z kodeksem pracy w obszarze równego traktowania
  • wesprzeć pracownice/pracowników w sytuacji zagrożenia dyskryminacją, molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem
  • zaproponować pracodawcy nowe rozwiązania w miejscu pracy na rzecz równych szans w miejscu pracy
  • argumentować pracodawcy potrzebę wprowadzania rozwiązań w zakresie równego traktowania w miejscu pracy.

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIU?

  • WIEDZĘ NA TEMAT TEGO, DLACZEGO RÓWNOŚĆ ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
  • DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI W PRACY
  • DOSTĘP DO KONSULTACJI EKSPERCKICH
  • MOŻLIWOŚĆ WYLOSOWANIA NAGRODY
  • DOSTĘP DO GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ (WZÓR PROCEDURY ANTYDYSKRYMINACYJNEJ, RÓWNOŚCIOWA EKSPERTYZA BHP, NARZĘDZIE DO RÓWNOŚCIOWEJ OCENY MIEJSCA PRACY, WZORY PLAKATÓW EDUKACYJNYCH DO DRUKU)

Kurs pomoże Państwu rozwinąć dotychczasowe działania na rzecz pracownic/pracowników w Państwa zakładzie pracy, a dzięki zdobytej wiedzy i inspiracjom do działań wzmocni rolę związków zawodowych wobec pracodawcy.