KURS W PROSTY SPOSÓB POKAZUJE M.IN. JAK:

 • właściwie reprezentować interesy pracownic/pracowników wobec pracodawcy i dbać o zgodność jego działania z kodeksem pracy w obszarze równego traktowania
 • wesprzeć pracownice/pracowników w sytuacji zagrożenia dyskryminacją, molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem
 • zaproponować pracodawcy nowe rozwiązania w miejscu pracy na rzecz równych szans w miejscu pracy
 • argumentować pracodawcy potrzebę wprowadzania rozwiązań w zakresie równego traktowania w miejscu pracy.

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIU?

 • wiedzę na temat tego, dlaczego równość zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • wiedzę na temat obowiązków firmy w zakresie równego traktowania
 • możliwość pobrania wzoru regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi miejscu pracy
 • ocenę miejsca pracy pod kątem równościowym
 • poznanie dobrych praktyk na rzecz równości szans
 • zaplanowanie własnych rozwiązań równościowych
 • dostęp do konsultacji eksperckich
 • dostęp do kompletu plakatów promujących równość szans w miejscu
 • dostęp do ekspertyzy prawnej potwierdzającej, że równe traktowanie to element zasad bhp w miejscu pracy
 • certyfikat poświadczający zaangażowanie związku zawodowego w działania równościowe
 • udział w konkursie dobrych praktyk na rzecz równości szans w miejscu pracy

Kurs pomoże Państwu rozwinąć dotychczasowe działania na rzecz pracownic/pracowników w Państwa zakładzie pracy, a dzięki zdobytej wiedzy i inspiracjom do działań wzmocni rolę związków zawodowych wobec pracodawcy.