TEMATY SZKOLENIA:

  • Tworzenie przyjaznego, wolnego od dyskryminacji i mobbingu miejsca pracy
  • Przepisy prawa zapewniające ochronę w miejscu pracy
  • Jak zapobiegać dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy – praktyczne rozwiązania

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIU?

  • poznanie przepisów prawnych dotyczących równego traktowania w miejscu pracy
  • wiedzę jak dbać o swoje prawa w miejscu pracy
  • wiedzę jak dochodzić swoich praw przed sądem pracy