TEMATY SZKOLENIA:

  • Tworzenie przyjaznego, wolnego od dyskryminacji i mobbingu miejsca pracy
  • Przepisy prawa zapewniające ochronę w miejscu pracy
  • Jak zapobiegać dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy – praktyczne rozwiązania

CO DAJE UDZIAŁ W SZKOLENIU?

  • wiedzę na temat tego, dlaczego równość zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • dobre praktyki z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w pracy
  • wymianę doświadczeń pomiędzy średnimi firmami
  • bezpłatny dostęp do konsultacji eksperckich po zakończeniu szkolenia zarówno stacjonarnego, jak i online
  • bezpłatny dostęp do 3 kursów on-line skierowanych do zatrudniających, pracujących i związków zawodowych
  • bezpłatny dostęp do gotowych rozwiązań (wzór procedury antydyskryminacyjnej, równościowa ekspertyza BHP, narzędzie do równościowej oceny miejsca pracy, wzory plakatów edukacyjnych do druku)