• W Polsce luka płacowa jest cztery razy wyższa w sektorze prywatnym niż w publicznym
  • Przeciętna różnica w miesięcznym wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Polsce to 764 złote.
  • Największa różnica w przeciętnym wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn występuje w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.
  • Najmniejsza różnica w przeciętnym wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn występuje w grupie pracownicy biurowi.
  • Analiza skrajnych wynagrodzeń pokazuje, że największe różnice występują w grupie osób najlepiej zarabiających.

MĘŻCZYŹNI

ZAROBKI MĘŻCZYZN
LUKA PŁACOWA

KOBIETY

ZAROBKI KOBIET
LUKA PŁACOWA

  • Różnica wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych najwyższego szczebla wynosi aż 4 000 brutto.
  • Różnica w wynagrodzeniach występuje na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Różnica ta od kilku lat otrzymuje się na stałym poziomie ok. 17%.
  • Badania GUS z 2014 r. pokazały, że kobiety zarabiają średnio 83% wynagrodzenia, które otrzymują mężczyźni i dotyczy to większości sekcji gospodarki. Największa różnice występuje w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, gdzie zarabiają średnio 63% przeciętnego wynagrodzenia mężczyzny.

ŹRÓDŁA:
„Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016
„Raport wynagrodzeń 2014”, Sedlak & Sedlak, Kraków 2014