Już od 1 lipca 2018 r. zapraszamy Was do udziału w konkursie na wizualizacje, grafiki, animacje, video promujące równość szans kobiet i mężczyzn w pracy.

Zakres tematyczny, choć związany z zagadnieniem równości płci, jest szeroki, podobnie jak forma.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w publikacji dobrych praktyk w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, jak również na wystawie tematycznej, która zostanie zorganizowana w 2019 r.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na przedstawienie zagadnień z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w pracy i jest w stanie go zaprezentować z zastosowaniem dowolnej techniki wizualnej.

Prosimy zapoznać się z dokumentami

  • Regulamin konkursu – tutaj >>>
  • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie „Sztuka Równości” tutaj >>>

Termin składania prac

Prace przyjmujemy od 1 lipca do 30 września 2018 r.

Jak przesyłać prace?

w formie elektronicznej, na adres  konkurs@rownoscwbiznesie.info

w innej formie, na adres:
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
z dopiskiem “Konkurs plastyczny”

Nagrody

W konkursie nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Przyznane zostaną również wyróżnienia. Nagrodą będą bony podarunkowe o różnej wartości.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane w formie książkowej oraz zaprezentowane na wystawie w 2019 r.

I miejsce - nagroda o wartości 3.000 zł

II miejsce - nagroda o wartości 2.000 zł

III miejsce - nagroda o wartości 1.000 zł

Kapituła konkursowa

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego regulaminem