Już wkrótce, wiosna 2018 r., zorganizowana zostanie pierwsza edycja konkursu dla średnich przedsiębiorstw.

Przedmiotem konkursu są wdrożone i funkcjonujące w średnich firmach skuteczne rozwiązania w zakresie wyrównywania szans, równego traktowania przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

To właśnie te rozwiązania podlegać będą ocenie i te najskuteczniejsze, stwarzające warunki przyjazne do pracy, rozwoju i samorealizacji dla pracowników i pracownic zostaną nagrodzone.

Nagrodą w konkursie są opłacone godziny doradztwa w wybranym przez zwycięską firmę obszarze:

I miejsce – 10 godzin doradztwa

II miejsce – 8 godzin doradztwa

III miejsce – 5 godzin doradztwa

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione firmy otrzymają również certyfikaty firmy przyjaznej pracownikom i pracownicom.

W konkursie przede wszystkim udział mogą brać firmy, które uczestniczyły/wezmą udział w warsztatach lub seminariach „RÓWNOŚĆ PRACUJE NA TWOJĄ MARKĘ. Zarządzanie równościowe jako wyzwania na odpowiedź nowego rynku pracy”, ale zapraszamy również inne firmy, które wdrożyły ciekawe i skuteczne rozwiązania.

Wkrótce szczegółowe informacje, dotyczące konkursu i możliwości zgłaszania się.