KONFERENCJA HR 2019

PRAWO, INSPIRACJE, NARZĘDZIA

WARSZAWA, 16 KWIETNIA 2019

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Tower

ul. Chłodna 51, 32 piętro

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Firma średnia (od 50 do 249 pracowników)

BEZPŁATNIE*

Firmy: małe, mikro i duże

BEZPŁATNIE*

Przedstawiciele partnerów i patronów

BEZPŁATNIE*

*Koszty udziału pokrywane są ze środków UE. Osoby reprezentujące firmy średnie zostaną poproszone o podanie podstawowych danych osobowych oraz danych o firmie, które nie będę nigdzie upubliczniane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu ewaluacji projektów dofinansowanych z EFS.