To koncepcja zarządzania ukierunkowana na wypracowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Powstała ona w latach 70-tych i 80-tych XX wieku, odpowiadając wówczas na problem pracoholizmu oraz wypalenia zawodowego. Obecnie work-life balance rozumiane jest harmonia pomiędzy różnymi aktywnościami życia i czerpanie z tego satysfakcji. Co więcej, coraz częściej zwraca się uwagę na to, że nie jest to kwestia zarządzania czasem, czyli efektywniejszego wykorzystania tej części dnia, która przeznaczona jest na pracę, ale znalezienia takiego złotego środka, który daje możliwość optymalnego angażowania się w różne sfery życia zgodnie z własnymi potrzebami.

Rozwiązania funkcjonujące w miejscu pracy z obszaru work-life balance mają istotne wpływ na to jak szybko po urodzeniu dziecka kobieta zdecyduje się na powrót do pracy. Z jednej strony pracodawcy oczekują szybkiego powrotu pracownicy, z drugiej – niekoniecznie oferują w zamian przyjazne im rozwiązania.
Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2012 roku przez portal Mamo Pracuj, aż 43% pracodawców zatrudniających kobiety posiadające dzieci nie stosuje żadnych form wsparcia w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.

 • około 45% respondentek miała możliwość elastycznego ustalania godzin pracy;
 • nieco ponad 11% z nich pracowało w formie telepracy;
 • 13% podpisało tzw. umowy zadaniowe;
 • 14% korzystało z innych elastycznych rozwiązań, którymi jest m.in. przychylność szefa, gdy pojawia się potrzeba wcześniejszego wyjścia z pracy, wyrozumiałość dla nieobecności w pracy czy możliwość pracy z domu od czasu do czasu.

Duże firmy mają zupełnie inne możliwości niż małe i średnie podmioty w zakresie oferowania rozwiązań z zakresu work-life balance. Okazuje się jednak, że wiele spośród tych rozwiązań nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale inną, bardziej elastyczną organizacją pracy. Rozwiązania takie zdecydowanie bardziej są doceniane przez kobiety, które ze względu na obowiązki domowe i rodzinne w większym wymiarze muszą podejmować działania na rzecz równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Jednocześnie warto podkreślić, że pracodawcy są mniej skłonni do oferowania mężczyznom rozwiązań umożliwiających aktywniejsze włączenie się w opiekę nad dzieckiem.

W 2015 roku najczęściej wskazywanymi jako najlepsze zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn były:

 • elastyczny czas pracy – wskazany przez ponad 61 proc. mężczyzn i prawie 59 proc. kobiet,
 • lepsze możliwości opieki poza domem nad dziećmi do 7 roku życia – wymieniło je prawie 27 proc. mężczyzn i 31 proc. kobiet,
 • wyższe zasiłki – wskazało na nie 25 proc. mężczyzn i 24 proc. kobiet,
 • możliwość wykonywania części pracy w domu – 23 proc. mężczyzn i 28 proc. kobiet.

Jednym z wrogów zaangażowania w pracy jest zjawisko wypalenia zawodowego. Wdrażanie rozwiązań z zakresu work - life balance znacząco zmniejsza jego ryzyko

Badania wskazują, że kiedy work - life balance pracowników jest zachwiany, pojawia się  :

 • 12x większe prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego
 • 6x większe prawdopodobieństwo odczuwania silnego stresu w pracy
 • 3x większe prawdopodobieństwo stanów depresyjnych
 • 2x większa rotacja

Work-life balance jest drugim – po wysokości pensji – czynnikiem decydującym o atrakcyjności zatrudnienia.

W najmłodszej grupie wiekowej (18 – 24 lata) atmosfera pracy okazuje  się nawet istotniejszym czynnikiem (59%) niż poczucie stabilności zatrudnienia (53%).

52% pracowników odrzuciło ofertę pracy ze względu na obawy, że zaburzy ona ich work-life balance.

 42% pracowników w Polsce potwierdza, że work-life balance jest ważniejsze niż awanse