RÓWNOŚĆ PRACUJE NA TWOJĄ MARKĘ

WARSZTATY

Wypełnij wszystkie wymagane (*) pola formularza:

Wybierz miejsce i termin szkolenia.
W związku z udziałem w projekcie ze środków unijnych potrzebujemy Twoich danych osobowych oraz danych firmy, w której pracujesz. Dane zbieramy wyłącznie dla celów ewaluacji prowadzonej na zlecenie administracji publicznej. Administratorem danych będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Fundusz Współpracy jako beneficjent projektu oraz partnerzy projektu Konfederacja Lewiatan, Instytut Spraw Publicznych i Fabryka Dobrych Praktyk Agnieszka Sznajder. Dane są bezpieczne i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza projektem (zapoznaj się z pełnym oświadczeniem podlinkowanym na końcu formularza).

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - wypełnij i prześlij formularz rejestracyjny

Dane wspólne

Lp. Nazwa
1 Tytuł projektu: Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach
2 Nr umowy: POWR.02.01.00-00-0020/16-00
3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

* - oznacza pole obowiązkowe
** - tylko te dane zostaną wykorzystane do organizacji szkoleń (lista obecności)

DANE FIRMY

DANE OSOBISTE

Podaj adres email osoby zgłaszającej się na szkolenie.

STATUS UCZESTNIKA w chwili przystąpienia do projektu:

PYTANIA związane z udziałem w szkoleniu: