Wyniki wyszukiwań

Między grupami

Między grupami

Dlaczego warto przeczytać?W obecnych czasach przychodzi nam mierzyć się z podziałami, które zaczynają być coraz bardziej groźne. Podziałami, z którymi w sposób uświadamiany i nieuświadamiany zaczyna się identyfikować coraz więcej osób. Podziałami, które, polaryzując się i radykalizując, zaczynają negatywnie wpływać na życie i sytuację poszczególnych grup, czy wręcz zagrażać ich…

Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia.

W warunkach współczesnej gospodarki mamy do czynienia z rosnącymi trudnościami w łączeniu życia osobistego, zwłaszcza rodzinnego, z życiem zawodowym. Od pracowników oczekuje się coraz częściej ciągłego zdobywania nowych umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zaangażowania i dyspozycyjności. Nic więc dziwnego, że osoby przerywające pracę z powodu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego mają ogromne…
Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk.

Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk.

Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu to jedno z poważnych wyzwań, które stoją przed polskimi związkami zawodowymi. Jeszcze do niedawna polscy pracownicy nie dysponowali odpowiednimi instrumentami prawnymi do obrony swoich praw i do skutecznego przeciwstawiania się nierównemu traktowaniu. Także związki zawodowe nie były w tej sferze odpowiednio aktywne, z uwagi na brak…
Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityki

Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityki

Promowanie równości płci znajduje się w centrum zainteresowań europejskiej polityki społeczno-ekonomicznej. Mimo odnotowanego postępu na przełomie ostatnich lat wciąż w kilku dziedzinach mamy do czynienia z nierównościami pomiędzy kobietami i mężczyznami. Stopa zatrudnienia kobiet jest mniejsza od stopy zatrudnienia mężczyzn (57,2% wobec 71,6% w 2006 r.), kobiety w dalszym ciągu…