Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu

Rok pierwszego wydania: 2011

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: monitoring

ISBN: 978–83–930480–3–8

Link do publikacji: Link do raportu

Oddajemy w Państwa ręce publikację Kampanii Przeciw Homofobii (KPH), opracowaną w ramach projektu „Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce” sfinansowanego ze środków Open Society Institute. Wzorem poprzednich lat, wybraliśmy jeden, szczególnie ważny z punktu widzenia ochrony praw osób LGBT, temat, wokół którego autorzy i autorki poszczególnych rozdziałów opracowali/ły swoje teksty. Dziedziną, której w roku 2010 publikacja została poświęcona jest sfera zatrudnienia i pracy. Temat wybrano nieprzypadkowo. Wielu klientów zwracających się do prawników KPH z prośbą o pomoc prawną doświadcza nierównego traktowania z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej właśnie w tej sferze życia. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się skupić na analizie przepisów zakazujących dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w zatrudnieniu i pracy była chęć wstępnego podsumowania i oceny skuteczności przepisów antydyskryminacyjnych polskiego prawa pracy, które obowiązują w krajowym systemie prawa od 1 stycznia 2004, czyli od 7 lat, jak również ocena opracowanej przez rząd i przyjętej przez parlament w końcu 2010 r. tzw. ustawy równościowej. Ustawa równościowa, choć daleka od oczekiwań polskiego środowiska LGBT wprowadza pewne przepisy prawne, które podnoszą poziom ochrony przed nierównym traktowaniem w szeroko pojętej sferze zatrudnienia i pracy, tym samym dostosowując standardy tej ochrony do tych obowiązujących w Unii Europejskiej. Jak ważnym jest, aby upowszechniać przepisy antydyskryminacyjne w sferze zatrudnienia pokazują badania polskiego środowiska LGBT.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Krzysztof Śmiszek

Słowo wstępne
Maria Teresa Romer

rozdział I
Prawne aspekty ochrony osób transpłciowych w zatrudnieniu
Aleksandra Szczerba

rozdział II
Postępowania sądowe o dyskryminację osób LGBT w zatrudnieniu – wybrane problemy
Dr Monika Zima-Parjaszewska

rozdział III
OUTstanding! LGBT w miejscu pracy
Magdalena Gryszko

rozdział IV
Sytuacja prawna osób LGBT na rynku pracy – implementacja standardów unijnych do polskiego systemu prawa z uwzględnieniem przepisów Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania
Zofia Jabłońska

Rozdział V
Podsumowanie działań prawników KPH w ramach projektu
Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce w roku 2010