Equality at work: Tackling the challenges. REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL

Equality at work: Tackling the challenges. REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL

Autor/-ka: International Labour Organisation

Rok pierwszego wydania: 2007

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do publikacji

Drugi Raport (Global Report) dotyczący dyskryminacji powstały pod auspicjami  Międzynarodowej Organizacji Pracy bada najbardziej palące problemy w szczególności kwestię modeli dyskryminacji na rynku pracy i istniejących w tym obszarze nierówności wraz z próbami ich politycznego zaadresowania i rozwiązania.

W Raporcie zwraca się uwagę na konieczność wzmocnienia prawodawstwa antydyskryminacyjnego jak również większej inicjatyw podejmowanych zarówno przez rządy jak i sektor prywatny. Poza tym, istotne wydaje się wyposażanie partnerów społecznych w narzędzia umożliwiające im efektywne działania  równościowe. Raport daje także rekomendacje dla przyszłych działań, między innymi proponuje włączenie równości do tak zwanego głównego nurtu, tak by była ona jednym z celów Krajowych Programów Godnej Pracy, które są wyznaczane przez MOP.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Part I. Defining and measuring discrimination

1. Discrimination and equality: Defining the concepts

2. Measuring discrimination: Where do we stand?

Part II. Patterns of discrimination at work: Recent developments

1. Long-recognized forms of discrimination

- Gender equality in the world of work: A mixed picture
- The persistence of racial and ethnic discrimination
- Migrant workers
- Religious discrimination
- Discrimination based on social origin

2. Newly recognized forms of discrimination

- A workplace for all ages: A reachable goal?
- Discrimination based on sexual orientation
- Discrimination based on disability
- Continued stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS

3. Emerging manifestations of discrimination

- Genetic discrimination
- Discrimination based on lifestyle

Part III. Institutions and policies: Trends, impact and challenges

1. Trends in institutional and policy responses since 2003

- Discrimination and law reforms: General trends
- The rise in specialized institutions dealing with discrimination and equality
- The challenge of making laws work
- Changing labour demand
- Addressing labour supply constraints through inclusive active labour market policies
- Policies for closing the gender gap in employment and pay
- Recent developments at the international level

2. The social partners on the move

- Employers’ organizations
- Trends in unionization
- Collective bargaining: What’s new?
- Corporate social responsibility: Potential to promote equality

Part IV. ILO action, past and future

1. The ILO’s achievements and challenges

- Action plan regarding the elimination of discrimination in employment and occupation
- Ongoing ILO commitments

2. The next steps

- Promoting gender equality in the world of work
- Mainstreaming non-discrimination and equality in Decent Work Country Programmes
- Better laws and better enforcement
- More effective non-regulatory initiatives
- Social partners better equipped to make equality a reality at the workplace

Appendix

Methodological note

Do pobrania