Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia

Autor/-ka: Instytut Badań Strukturalnych

Rok pierwszego wydania: 2015

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

Na raport składają się trzy główne części. W pierwszej kolejności przedstawiono szeroki kontekst metodologiczny równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część ta zakończona jest prezentacją zróżnicowania w oszacowaniach skali nierówności w zależności od metody i zakresu zmiennych kontrolnych, co pozwala czytelnikowi zbudować intuicję na temat pozostałych prezentowanych w raporcie oszacowań. Część druga raportu poświęcona jest trendom i tendencjom obserwowanym w Polsce. W części trzeciej raportu przedstawiono szerszy kontekst międzynarodowy. Raport zakończony został syntezą wniosków oraz listą podstawowych rekomendacji dotyczących zmniejszania skali nierówności na rynku pracy w Polsce.