Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?

Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?

Autor/-ka: On Board PR Ecco Network

Rok pierwszego wydania: 2011

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: badanie opinii

Link do publikacji: Link do raportu

Termin employer branding jest stosunkowo młody. Został wprowadzony w 2001 roku przez jedną z amerykańskich firmy doradczych. Employer branding można określić jako długoterminowe działania, podejmowane przez firmę, organizację czy instytucję, mających na celu budowę jej wizerunku, jako atrakcyjnego i poŜądanego miejsca pracy - zarówno wśród potencjalnych jak i obecnych pracowników.

Wdrożenie przemyślanej i spójnej strategii komunikacji w obszarze employer branding a tym samym budowa pozytywnej, silnej marki pracodawcy może nie tylko stanowić istotny wyróżnik spośród konkurencji, ale również znacząco wesprzeć realizację celów biznesowych firmy. Efektywne kampanie w obszarze budowania wizerunku pracodawcy mogą przynieść szereg wymiernych korzyści, począwszy od bardziej efektywnej kosztowo rekrutacji, dzięki której w krótszym czasie pozyskamy bardziej odpowiadających naszym potrzebom pracowników, poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, budowę zaufania i ciągłego dialogu a w konsekwencji zatrzymanie tych najlepszych i najistotniejszych z punktu widzenia naszej organizacji.
(ze Wstępu)