KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE – RÓWNOUPRAWNIENIE CZY DYSKRYMINACJA

Autor/-ka: Centrum Badania Opinii Społecznej

Rok pierwszego wydania: 2006

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: komunikat z badań

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do publikacji

Dla ogromnej większości społeczeństwa zapewnienie kobietom i mężczyznom równych praw oraz równego traktowania w różnych sferach życia jest sprawą niepozostawiającą żadnych wątpliwości. Ponad trzy czwarte Polaków to zdecydowani zwolennicy równouprawnienia płci zarówno w życiu publicznym, rodzinnym, jak i zawodowym. Co piąty jest również przekonany o konieczności takiego równouprawnienia, choć w nieco mniejszym stopniu. W przypadku wszystkich wymienionych sfer życia bardziej zdecydowanymi zwolennikami równouprawnienia płci są kobiety, a także osoby lepiej wykształcone. 

(fragment)

SPIS TREŚCI
Równość wobec prawa
Czy kobiety są dyskryminowane?
Przejawy dyskryminacji kobiet
Polityka rządu wobec kobiet
Zadowolenie ze swojej płci