Kobiety na rynku pracy

Kobiety na rynku pracy

Autor/-ka: Hays Group

Rok pierwszego wydania: 2017

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: monitoring

Link do publikacji: Link do raportu

Statystycznie kobiety są lepiej wykształcone, mają też wysokie kompetencje. Jednak pomimo wielu pozytywnych sygnałów, w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Równocześnie z wejściem na drogę zawodową, kobiety często rozpoczynają życie rodzinne, co miewa negatywny wpływ na ich karierę. Niestety otoczenie zawodowe nie ułatwia im awansu i rozwoju. Wielu pracodawców powiela stereotyp o mniejszej dyspozycyjności i skuteczności kobiet w biznesie. Nie tylko zmniejsza to ich pewność siebie w środowisku zawodowym, ale też sprawia, że rzadziej decydują się na aktywności bezpośrednio związane z ryzykiem. W takiej sytuacji wyzwaniem dla firm pozostaje wsparcie kobiet i zwiększenie ich liczby na stanowiskach kierowniczych.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

 • WSTĘP
 • SYLWETKI EKSPERTÓW
 • UCZESTNICY BADANIA
 • AMBICJE I RÓWNE SZANSE
 • SZTUKA KOMUNIKACJI
 • WYWIAD: DYSTANS, ODWAGA I NETWORKING
 • RÓWNE SZANSE
 • PRACA ELASTYCZNA
 • WYWIAD: ŻYCIE POZA STREFĄ KOMFORTU
 • POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
 • WYWIAD: ZESPÓŁ TO SIŁA NAPĘDOWA SUKCESU
 • RODZICE W PRACY
 • PODSUMOWANIE
 • REKOMENDACJE