Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2014)

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2014)

Autor/-ka: Główny Urząd Statystyczny

Rok pierwszego wydania: 2014

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: statystyki

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do raportu

Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób poszukujących pracy są uzależnione od płci.

Kobiety często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także takimi cechami jak wykształcenie, zaangażowanie w życie rodzinne czy nawet oczekiwania życiowe.

Do pobrania