PRZEŁAMAĆ TABU

PRZEŁAMAĆ TABU

Rok pierwszego wydania: 2016

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

"Dane mówią same za siebie. Przemoc seksualna doznana ze strony mężczyzn jest powszechnym doświadczeniem kobiet, które wzięły udział w naszym badaniu. 87 procent respondentek spotkało się w swoim życiu z jakąś formą molestowania seksualnego. 37 procent uczestniczyło w aktywności seksualnej wbrew swojej woli. 23 procent doświadczyło próby gwałtu, a 22 procent gwałtu. W większości wypadków sprawcą była osoba bliska: obecny (22 procent) lub były partner (63 procent), a do zdarzenia doszło w mieszkaniu (55 procent). Badania z jednej strony ujawniają ogromną skalę przemocy seksualnej wobec kobiet, z  drugiej – „szarą strefę” przemocy seksualnej, przemocy doświadczanej w rodzinie, która nie jest zgłaszana organom ścigania i o której nie wiedzą najbliżsi. Dane uzyskane z naszych badań przełamują stereotypowe wyobrażenie gwałtu jako incydentalnego i  sporadycznego, którego sprawcą jest mężczyzna nieznany kobiecie. 
(fragment)


SPIS TREŚCI

Wstęp 
Magdalena Grabowska, Agnieszka Grzybek

Rozdział 1
Powszechność i trwałość przemocy seksualnej wobec kobiet: wyzwania metodologiczne i wyniki badań ankietowych
Magdalena Grabowska, Marta Rawłuszko

Rozdział 2
„Szara strefa” przemocy seksualnej: gwałt i próba gwałtu w narracjach kobiet
Magdalena Grabowska

Rozdział 3
Policjantki i policjanci wobec nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia
Magdalena Grabowska

Rozdział 4
Przestępstwo zgwałcenia w świetle danych prokuratury
Agnieszka Grzybek

Rozdział 5
Ocena nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia w świetle wywiadów pogłębionych z prokuratorami
Barbara Błońska

Rozdział 6
Wymiar sprawiedliwości wobec przestępstwa zgwałcenia
Agnieszka Grzybek

Rekomendacje

Aneksy
Kwestionariusz do badania ilościowego na temat przemocy seksualnej
Kwestionariusz do badania pogłębionego z kobietami mającymi za sobą doświadczenie gwałtu
Kwestionariusz do badania pogłębionego z policjantami i policjantkami
Odpowiedź Komendanta Głównego Policji na wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań wśród funkcjonariuszek i funkcjonariuszy policji
Kwestionariusz do badania pogłębionego z prokuratorami
Autorki raportu
Informacje o Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER

Do pobrania