Kobiety w technologiach

Kobiety w technologiach

Autor/-ka: Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka

Rok pierwszego wydania: 2016

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

Jak wynika z przeprowadzonego badania, na najwyższych stanowiskach zarządczych w firmach polskiego sektora teleinformatycznego na 452 stanowiska zasiada jedynie 48 kobiet. To stanowi niewiele ponad 10%wszystkich menedżerów najwyższego szczebla. FunkcjęPrezesa Zarządu w tym sektorze pełni tylko 9 pań, czyli 5%.

Mniejsza ogólna liczba stanowisk w radach nadzorczych wynika z faktu, że wiele spośród analizowanych firm i spółek ma formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z czym nie zawsze posiadają radę nadzorczą.

Analizując branże w podziale na poszczególne podsektory, okazuje się, że najwięcej kobiet zasiada wzarządach w sektorze telekomunikacyjnym i jest ich 21,2%. Niewiele mniejszy odsetek pań w zarządach –21% zasiada w firmach określanych jako Producenci sprzętu. Natomiast w radach nadzorczychnajwięcej kobiet zasiada w „pozostałych firmach i instytucjach” – 19% oraz 17,1% wśród firmprodukujących oprogramowanie i systemy teleinformatyczne.

Należy podkreślić, że ze względu na szeroki zakres działalności, niemożliwe było zakwalifikowanie szeregu analizowanych firm i instytucji do jednego podsektora. W związku z tym trafiły one do grupy „pozostałe firmy i instytucje” – stąd ta podgrupa jest tak licznie reprezentowana.

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa PIIT
Dr inż. Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Przedmowa UKE
Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Przedmowa Orange
Bożena Leśniewska, Członek Zarządu Orange Polska

Wstęp
Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe

Wstęp
Joanna Pruszyńska-Witkowska, Inicjatorka projektu „Znane Ekspertki”, prezes zarządu Headlines Porter Novelli

Rola kobiet w sektorze teleinformatycznym na świecie i w Polsce

Najsłynniejsze specjalistki w informatyce

Najważniejsze bariery utrudniające kobietom karierę w teleinformatyce

Najważniejsze korzyści z większej równowagi pomiędzy płciami w teleinformatyce

Makro- i mikrostrategie wyrównywania szans

Metodologia raportu

Wyniki raportu

Podsumowanie

TOP TEN kobiet zarządzających polskim sektorem teleinformatycznym

Lista kobiet zarządzających polskim sektorem teleinformatycznym

Bibliografia

Do pobrania