Report on progress on equality between women and men in 2010. The gender balance in business leadership

Report on progress on equality between women and men in 2010. The gender balance in business leadership

Autor/-ka: Komisja Europejska

Rok pierwszego wydania: 2011

Zakres: europejski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: monitoring

ISBN: 978-92-79-17789-7

Ósmy raport na temat równości szans kobiet i mężczyzn opisuje postępy w działaniach w tym zakresie w Unii Europejskiej w 2010 roku. Ostatni rok był znaczący, głównie z powodu wzmożenia prac Komisji Europejskiej na rzecz równości płci.

Niniejszy raport jest pierwszym rocznym raportem stworzonym po wdrożeniu Europejskiej Strategii 2020 (nowej europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego) oraz nowej strategii Komisji Europejskiej dotyczącej równości kobiet i mężczyzn. Opisane zostały tutaj najnowsze osiągnięcia w zakresie promowania równości szans w krajach unijnych, najnowsze statystyki z tego obszaru. Osią raportu jest pięć obszarów priorytetowych – równa niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn, równa płaca za równą pracę i pracę o tej samej wartości, równość w procesach decyzyjnych, wykorzenianie przemocy ze względu na płeć oraz równość w polityce zewnętrznej.
Publikacja dostępna w języku angielskim

SPIS TREŚCI
Report on Progress on Equality between Women and Men 2010
1. Introduction
2. Equal economic independence
3. Equal pay for equal work and work of equal value
4. Equality in decision-making
5. Dignity, integrity and an end to gender-based violence
6. Gender equality beyond the Union
7. Governance
8. Conclusions
Graphs and tables

The gender balance in business leadership
Introduction
1. The gender balance in business leadership — facts and figures
2. The economic and business case for gender equality
3. Strategies to promote gender balance in business leadership
4. Conclusion

Do pobrania