Report on equality  between women and men 2014

Report on equality between women and men 2014

Autor/-ka: Komisja Europejska

Rok pierwszego wydania: 2014

Zakres: europejski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: ewaluacyjne

Link do publikacji: Link do raportu

Raport prezentuje postęp dokonany w 2014 r. w sześciu priorytetowych obszarach strategii Komisji w zakresie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na lata 2010-2015. W ten sposób Komisja monitoruje, na bazie dostępnych badań i statystyk, działania podjęte na poziomie europejskim, jak również poszczególnych krajów członkowskich, na rzecz równości płci oraz identyfikuje obszary, które wymagają jeszcze działań.

SPIS TREŚCI 
Foreword by Commissioner Vĕra Jourová
Introduction
1. Equal economic independence
2. Equal pay for equal work and work of equal value
3. Equality in decision-making
4. Dignity, integrity and ending gender-based violence
5. Gender equality in external action
6. Cross-cutting issues
7. Conclusion
Annexes
Annex 1: Europe 2020 country-specific recommendations
Annex 2: Member States’ performances
Annex 3: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

Do pobrania