Equality at work: the continuing challenge

Equality at work: the continuing challenge

Autor/-ka: International Labour Organisation

Rok pierwszego wydania: 2011

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Equality at work - link do publikacji

Tłem dla trzeciego Raportu dotyczącego dyskryminacji stał się ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny i finansowy, który w oczywisty sposób przekształcił się w poważny kryzys w sferze zatrudnienia. Celem tego Raportu było przedstawienie dynamicznego obrazu trendów z ubiegłych czterech lat, osiągnięć i rekomendacji na przyszłość dla Międzynarodowej Organizacji Pracy i jej agend.

Raport zawiera zarówno informacje na temat korzystnych jak i niekorzystnych trendów

w zakresie dyskryminacji i jej przeciwdziałania w sferze rynku pracy i zatrudnienia. To, co może być postrzegane jako dobra praktyka to rozwój legislacji, obserwujemy także coraz więcej inicjatyw instytucjonalnych w tym zakresie. Poza tym dostrzegalny jest wyraźny wzrost świadomości co do potrzeby przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy. Niestety, to wszystko nie zawsze idzie w parze z wolą polityczną najwyższego szczebla a ekonomiczny regres tylko wzmocnił i wyeksponował systemowe słabości zaś strukturalną dyskryminację powiększył. Wraz z adresowaniem kolejnych problemów i choćby ich częściowym rozwiązywaniem, pojawiają się coraz to nowe wyzwania dla polityki przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Part I. An evolving picture: Capturing the trends

The impact of the global economic crisis on non-discrimination in employment  and occupation
- Impact on migrant workers
- The crisis and women workers
- Poverty and discrimination
- Responding to the crisis
- Stimulus packages
- Preventing harmful effects of fiscal consolidation

Institutional capacity to deal with non-discrimination
- Monitoring the impact of policies and measures
- Measuring discrimination

Recent legal developments
- Ratification of core Conventions
- Legislative trends
- Remaining challenges

Discrimination based on multiple grounds

Addressing multiple discrimination

 

Part II. From principles to practice

Discrimination based on sex
- Promoting gender equality through gender mainstreaming
- Affirmative action
- Persistence in gender pay gaps
- Means to narrow the gender pay gap
- Maternity and paternity status
- Balancing work and family responsibilities
- Girls’ access to education
- Legislation on marital status
- Complaints of sexual harassment

Discrimination based on race and ethnicity
- Alarming trends worldwide
- Little progress for people of African descent
- Indigenous peoples: The case of Latin America
- Policies and measures targeting indigenous peoples
- Europe and the Roma people

Discrimination based on nationality and the case of migrant workers
- Manifestations of discrimination in employment
- Working conditions
- Measures aimed at limiting migration and expelling migrant workers
- Integration versus assimilation
- Xenophobia and violence
- Limited awareness of rights
- Legal developments and proactive measures
- Diversity policies

Discrimination based on religion
- Increasing visibility of religious discrimination
- Manifestation of religion in the workplace
- Freedom not to disclose one’s religion
- Managing a religiously diverse workplace

Discrimination based on political opinion
- Legislative measures

Discrimination based on social origin
- Caste-based discrimination
- Legislative and policy developments

Discrimination based on HIV status
- Marginalization of persons living with HIV and AIDS

HIV testing and screening
- Recent legal developments and remaining gaps
- Role of the social partners

Discrimination based on disability
- Pervasive inequalities in employment
- Limited access to education and vocational training
- Failure to provide reasonable accommodation
- Recent efforts to provide adequate legal protection
- Enhancing the employability of persons with disabilities

Discrimination based on age
- An increase in age-related complaints
- Measures to achieve equality for older workers
- The situation of younger workers

Discrimination based on sexual orientation
- Progress on anti-discrimination measures
- Trade unions taking action

Discrimination based on genetics
- Legislative developments

Discrimination based on lifestyle

Discrimination based on body weight

Discrimination based on smoking

 

Part III. The ILO’s response

Decent work for all

Promoting action on non-discrimination
- Better design and enforcement of legislation
- Gender equality
- Equal remuneration for men and women
- Reconciling work and family responsibilities
- Equality with respect to race and ethnicity
- Protecting migrant workers
- Equal opportunities for persons with disabilities
- Age discrimination

 

Part IV. Towards an action plan

- Promoting the relevant ILO instruments

- Developing and sharing knowledge on the elimination of discrimination in employment and occupation

- Developing the institutional capacity of ILO constituents to effectively implement non-discrimination at work

- Strengthening international partnerships with major international actors on equality

Do pobrania