More women in senior positions. Key to economic stability and growth

More women in senior positions. Key to economic stability and growth

Autor/-ka: Komisja Europejska

Rok pierwszego wydania: 2010

Zakres: europejski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

W dalszym ciągu kobiety nie są wystarczająco reprezentowane na wysokich stanowiskach w wielu obszarach i sektorach, pomimo że stanowią prawie połowę siły roboczej, a więcej niż połowa ma wykształcenie uniwersyteckie. Raport ten bada obecna sytuację i trendy w zakresie udziału kobiet w procesach decyzyjnych w Europie. Nacisk położony jest na konieczność większego udziału kobiet w stanowiskach wysokiego szczebla w sektorze prywatnym.
Obecnie, jeden na dziesięciu członków zarządów największych firm w Europie to kobieta i zmienia się to bardzo powoli. Im wyższa pozycja tym różnica jest większa, tylko w 3% z tych firm kobiety zajmują najwyższe, decyzyjne stanowiska. Możliwości kobiet nie są w pełni wykorzystane. Jeśli Europa ma w zglobalizowanym świecie rozwinąć dynamiczną i konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarkę, to musimy dużo lepiej wykorzystać talenty i umiejętności kobiet. Z wielu badań wynika, że różnorodność i współpraca pomiędzy kobietami i mężczyznami w przewodzeniu i biznesie przynosi pozytywne efekty.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Executive summary
Introduction
Section I: A balanced economy? Women and men in positions of influence
1. Banking and finance – a very male crisis?
1.1. EU central banks still have no women governors but the number of women in key positions is improving
1.2. Why so few senior women in the finance sector?
1.3. After the crisis – an opportunity for change
2. Diversity in the boardroom
2.1. Women in blue chip companies – progress is too slow
2.2. Does size matter?
2.3. More women entrepreneurs are needed – men are twice as likely to start their own business
3. Science, research and development – time to plug the leaky pipe
3.1. The current situation of women in science
3.2. Addressing the gender imbalance in science and research
3.3. The ICT sector needs to attract more women
4. Representing the interests of businesses and their workers
4.1. Chambers of Commerce and Industry
4.2. Social partners
Section II: Improving the gender balance in senior positions
1. What are the barriers that women face in getting to the top?
2. What are companies doing to promote gender equality?
3. Role models – an inspiration for the next generation of women leaders
4. Mentoring – supporting the professional development of women in business
5. Networks – forums for mutual advancement
6. Gender quotas for boardrooms – a quick fix?
Section III: Political decision-making – who speaks for the citizens?
1. Progress towards gender balanced parliaments
1.1. Best ever gender balance in the European Parliament
1.2. Another male president but more women vice-presidents
1.3. Women are gaining voice within the workings of the European Parliament
1.4. Little change in the gender composition of national parliaments
1.5. Longer-term analysis suggests that the rate of change is slowing
2. National governments and the European Commission: edging closer to critical mass
2.1. Political power at European level – the Commission and high level appointments
2.2. National governments – the long-term trend towards balanced participation is positive
2.3. Though recent development are more mixed
2.4. A persistent trend to limit women ministers to certain portfolios

Do pobrania