Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Autor/-ka: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: statystyki

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: statystyczne

Link do publikacji: Link do strony z danymi

Dane statystyczne dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy uwzględniające dane BAEL, bezrobocia rejestrowanego i in. Opracowania publikowane są każdego roku.

Do pobrania