Women in trade unions in Europe: bridging the gaps

Women in trade unions in Europe: bridging the gaps

Autor/-ka: European Trade Union Confederation

Rok pierwszego wydania: 2007

Zakres: europejski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: ewaluacyjne

ISBN: 2-930467-09-6

Link do publikacji: Link do raportu

Kiedy mówimy o równości w pracy, to tak naprawdę mówimy o obywatelstwie i demokracji w zatrudnieniu, miejscach pracy i związkach zawodowych, ale również o uczestnictwie i dostępie do kluczowych, decyzyjnych stanowisk.
Obecnie około 42% członków związków zawodowych w Europie stanowią kobiety, co ogólnie jest dobrym wynikiem, ale statystyki te wahają się od 10% do 76% w zależności od organizacji. Jednak tylko ograniczona liczba kobiet zajmuje kierownicze stanowiska w swoich związkach.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Preface
Introduction
PART I: NATIONAL CONFEDERATIONS
1. Female trade union membership
1.1. Confederations’ practices to gather data on their female membership
1.2. Organising women
2. Gender Mainstreaming
3. Women in trade union confederations’ decision-making bodies
3.1. Trade union policies
3.2. Action plans
3.3. Trade unions as employers
3.4. Statutory provisions
3.5. Trade unions confederations’ governing bodies
Congress
Executive Committee
Steering Committee
3.6. Trade union leadership
4. Trade union bodies in charge of gender equality
PART II: EUROPEAN INDUSTRY FEDERATIONS
1. Female trade union membership
2. Gender Mainstreaming
3. Women’s representation in EIFs decision-making bodies5
3.1. Trade union policies
3.2. Statutory provisions
3.3. EIFs’ governing bodies
Congress
Executive Committee
Steering Committee
3.4. Trade union leadership
3.5. Secretariat and EIFs as employers
4. Trade union bodies in charge of gender equality
5. Gender equality and women representation in European Works Councils
PART III: ANNEXES
Annex I: Charter on Gender Mainstreaming adopted by the 11th ETUC Congress in Seville (May 2007)
Annex II: ETUC equality plan 2003
Annex III: Tables
Table A: Monitoring changes in trade union confederations
Table B: Gender mainstreaming in confederations/1
Table C: Gender mainstreaming in confederations/2
Table D: Trade union confederation policies on women in decicion making
Table E: Trade union confederations as employer
Table F: Trade union confederations and statutory provisions
Table G: Women’s Committee powers/1
Table H: Women’s Committee powers/2
Table I: Female delegates at Congress, Executive Committee, Steering Committee
Table J: Trade union leadership in confederations
LIST OF TABLES
Table 1: Female trade union membership in confederations
Table 2: Female trade union membership in confederations (2006-2002-1999)
Table 3: Main problems that confederations encounter in trying to organise women workers
Table 4: Instruments developed by confederations to incorporate gender mainstreaming into collective bargaining
Table 5: Policy areas where confederations are implementing gender mainstreaming
Table 6 Policy departments led by women
Table 7: European Industry Federations affi liated to the ETUC in 2006
Table 8: EIFs that took part in the 2006 ETUC survey
Table 9: Women members in European Industry Federations
Table 10: Women members in European Industry Federations in 2002 and 2006
Table 11: Representation of women at EIFs Congresses
Table 12: Representation of women at EIFs Congresses 2002 - 2006
Table 13: Representation of women in EIFs Executive Committees
Table 14: Representation of women in EIFs Executive Committees 2002 - 2006
Table 15: Representation of women in EIFs Steering Committees
Table 16: Representation of women in EIFs Steering Committees 2002 - 2006
Table 17: Women in EIFs management posts
Table 18: Women in EIFs policy and administrative related duties
LIST OF FIGURES
Graph 1: Impact assessment of trade union policies on gender mainstreaming
Graph 2: Female delegates at confederations’ Congresses (1999-2002-2006).
Graph 3: Female delegates in confederations’ Executive Committees (1999-2002-2006).
Graph 4: Female delegates in confederations’ Steering Committees (1999-2002-2006).

Do pobrania