The Involvement of Men in Gender Equality Initiatives in the European Union - Study Report

The Involvement of Men in Gender Equality Initiatives in the European Union - Study Report

Autor/-ka: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Rok pierwszego wydania: 2012

Zakres: europejski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: ewaluacyjne

ISBN: 978-92-9218-171-0

Link do publikacji: Link do raportu

W zebranych danych znajduje się 241 organizacji i 67 osób zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w pracę na rzecz mężczyzn i równości płci w 27 krajach członkowskich UE. Baza danych zawiera wyczerpującą listę kluczowych aktorów w każdym z krajów.
Wszystkie 27 krajów znajduje się w bazie danych, chociaż liczba zaangażowanych organizacji waha się od 2 do 24 w różnych krajach. Szwecja i Wielka Brytania mają największą liczbę organizacji (24 w każdym), za nimi Finlandia, Niemcy, Holandia i Hiszpania. W nowych krajach członkowskich jest mniej organizacji działających w tym obszarze.
Znaczna większość organizacji (78%) działających na rzecz mężczyzn i równości płci, są to organizacje pozarządowe. Są to organizacje różnego typu, różnej wielkości, z mniejszym lub większym zespołem, pracujące w rożnych obszarach, różną metodologią i różnymi narzędziami. Niektóre z nich sa nowe inne działają już od lat.
[…] Analiza głównych metod I narzędzi pokazała, że najczęściej występujące formy to: „indywidualne doradztwo” (53 organizacje), potem „grupy pracujące z mężczyznami” i „działalność informacyjna” (każda 36 org.), a także „badania” i „tworzenie polityki” (każda 31 org.) oraz „kampanie” (14).SPIS TREŚCI
Foreword
Acknowledgements
Executive summary
Introduction

Chapter 1
Theoretical framework

Chapter 2
Compiling the database
Criteria for the inclusion or exclusion of actors
Database coverage

Chapter 3
Overall analysis of findings and overview of the mapped information
Numbers of organisations and individuals
Types of organisations
Main forms of involvement
Main methods and tools employed

Chapter 4
Overview of emerging issues
Understanding of gender equality and the involvement of men
The relevance of gender equality for men
Men’s diversity
Why do men hesitate to get involved in gender equality issues?
What would foster greater involvement of men?
Conclusions and ways to go forward
Bibliography

Do pobrania