USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141)

Poziom: PL

Data publikacji: 6.01.2005

Link do dokumentu: Link do ustawy