Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Poziom: PL

Data publikacji: 17.05.1989

Link do dokumentu: Link do ustawy

Art. 1.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania. 
2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.
3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym