STATYSTYKI

Mobbing

ponad połowa pracowników/czek obawia się powiadomić zwierzchników lub osoby wyznaczone do tych spraw w firmie. Kieruje nimi głównie lęk przed …
więcej

Luka płacowa

W Polsce luka płacowa jest cztery razy wyższa w sektorze prywatnym niż w publicznym Przeciętna różnica w miesięcznym wynagrodzeniu kobiet …
więcej