SŁOWNIK

zawiera definicje i wyjaśnienia terminów i zjawisk związanych z równym traktowaniem, równością szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji w miejscu pracy.

PRZEJDŹ ➜

STATYSTYKI

wybrane badania i statytstyki dotyczące m.in wyborów edukacyjnych, zatrudnienia, kariery, zarządzania oraz korzyści z zachowania proporcji płci w zarządzaniu.

PRZEJDŹ ➜

CZYTELNIA

bogaty zbiór publikacji, artykułów prasowych, aktów prawnych i dokumentów oraz czasopism i opracowań dotyczących zagadnienia równości w biznesie.

PRZEJDŹ ➜

DOWNLOAD

JUŻ WKRÓTCE! aktualizowany na bieżąco, gotowy do pobrania, bogaty zestaw narzędzi, materiałów i informacji ułatwiających wdrażanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwie.

PRZEJDŹ ➜