SŁOWNIK

zawiera definicje i wyjaśnienia terminów i zjawisk związanych z równym traktowaniem, równością szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji w miejscu pracy.

PRZEJDŹ ➜

STATYSTYKI

wybrane badania i statytstyki dotyczące m.in wyborów edukacyjnych, zatrudnienia, kariery, zarządzania oraz korzyści z zachowania proporcji płci w zarządzaniu.

PRZEJDŹ ➜

CZYTELNIA

bogaty zbiór publikacji, artykułów prasowych, aktów prawnych i dokumentów oraz czasopism i opracowań dotyczących zagadnienia równości w biznesie.

PRZEJDŹ ➜

PLAKATY RÓWNOŚCIOWE

zobacz galerię plakatów. Możesz je otrzymać w formie papierowej biorąc udział w szkoleniach stacjonarnych, lub pobrać w formie elektronicznej po ukończeniu jednego z kursów e-lerningowych.

PRZEJDŹ ➜