Audytowanie (audyt) pod kątem płci jest narzędziem wykorzystywanym do przeanalizowania sytuacji kobiet i mężczyzn wynikającej z przeprowadzonych działań, realizacji strategii, wprowadzenia nowych produktów, czy też rozwiązań. Wszystkie te aspekty poddane są ocenie i ewaluacji, która ma określić, czy dane działania wpłynęły korzystnie na sytuację każdej z płci, czy poprawiły sytuację płci będącej wyjściowo w gorszych położeniu, czy nie pogłębiły istniejących nierówności, czy sprawiły, że więcej kobiet/mężczyzn zgłosiło się do pracy w naszej firmie, itp. Zakres audytu i weryfikowane obszary zależą od tego, jakie cele równościowe sobie postawiliśmy.

Audyt pod kątem płci może też być punktem wyjściowym do określenia, czy nasza firma jest miejscem w równym stopniu przyjaznym dla obu płci, czy nie stosuje rozwiązań, które stawiają którąś z płci w gorszym położeniu, czy nie umacnia nierówności występujących powszechnie na rynku pracy, itp. Pozwala zidentyfikować braki, czy nawet naruszenia oraz określić obszary wymagające poprawy.