Analiza wpływu na płeć pozwala zidentyfikować konsekwencje i rezultaty podjętych działań, a konkretnie ich wpływu na każdą z płci. Określa w jaki sposób prowadzone działania mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na sytuację kobiet i mężczyzn, np. pogarszając sytuację jednej z grup i pogłębić istniejące nierówności. Tak jak analiza pod kątem płci określa jaka jest sytuacja i potrzeby kobiet i mężczyzn w danym obszarze, to analiza wpływu na płeć pokazuje jak są ich praktyczne konsekwencje na etapie np. planowania strategii i działań.

Dlaczego jest to ważne w prowadzeniu firmy?

  • by stworzyć przyjazne miejsce pracy, należy przeanalizować w jaki sposób zaplanowane rozwiązania i działania wpłyną na sytuację kobiet i mężczyzn tam pracujących;
  • by stworzyć miejsce przyjazne klientom i klientkom, należy przeanalizować w jaki sposób planowane działania, rozwiązania, nowe produkty wpłyną korzystnie (lub nie) na zainteresowanie kobiet i mężczyzn oferowanymi usługami, produktami; czy nie stosujemy stereotypowego podejścia, które nie tylko pogłębi stereotypowe role i istniejące nierówności, ale też w żaden sposób nie będzie trafiało w potrzeby klientów i klientek;
  • by poprawić wizerunek firmy, należy przeanalizować w jaki sposób wprowadzone rozwiązania i działania zostaną odebrane na zewnątrz i czy będzie mieć to korzystny wpływ na rozwój naszej firmy.