Analiza wpływu na płeć pozwala zidentyfikować konsekwencje i rezultaty podjętych działań, a konkretnie ich wpływu na sytuację kobiet i mężczyzn. Określa, w jaki sposób prowadzone działania mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na sytuację pracowników i pracownic, np. pogarszając sytuację jednej z grup i pogłębiając istniejące nierówności. Analiza pod kątem płci określa, jaka jest sytuacja i potrzeby kobiet i mężczyzn w danym obszarze, natomiast analiza wpływu na płeć pokazuje jakie są ich praktyczne konsekwencje np. na etapie planowania strategii i działań.

Dlaczego jest to ważne w prowadzeniu firmy? Analiza pomaga:

  • stworzyć przyjazne miejsce pracy - tym celu należy przeanalizować, w jaki sposób zaplanowane rozwiązania i działania wpłyną na sytuację kobiet i mężczyzn tam pracujących;
  • stworzyć miejsce przyjazne klientom i klientkom - w tym celu należy przeanalizować, w jaki sposób planowane działania, rozwiązania, nowe produkty wpłyną korzystnie (lub nie) na zainteresowanie kobiet i mężczyzn oferowanymi usługami, produktami; czy nie stosujemy stereotypowego podejścia, które nie tylko pogłębi stereotypowe role i istniejące nierówności, ale też w żaden sposób nie będzie trafiało w potrzeby klientów i klientek;
  • poprawić wizerunek firmy, dzięki zweryfikowaniu, w jaki sposób wprowadzone rozwiązania i działania zostaną odebrane na zewnątrz i czy będzie mieć to korzystny wpływ na rozwój naszej firmy.