Analiza pod kątem płci pozwala określić różnice w zaangażowaniu, zachowaniach i działalności kobiet i mężczyzn, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej, a także konsekwencje tych różnic. Umożliwia zrozumienie ról pełnionych w społeczeństwie przez kobiety i mężczyzn, w tym podział ról określony przez tzw. społeczny kontrakt płci. Pozwala zidentyfikować zróżnicowane potrzeby kobiet i mężczyzn, co znacząco wpływa na tworzenie strategii, planowanie działań, sposób ich realizacji, zarządzanie, a także wewnętrzną lub zewnętrzną ocenę prowadzonych dziań, czy też funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości.

Praktyczne przeprowadzenie analizy pod kątem płci polega na opisaniu sytuacji kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między nimi. Należy także określić przyczyny nierówności, co pozwoli zaplanować, w jaki sposób je wyeliminować. Na bazie analizy pod kątem płci planowane są strategie, działania i rozwiązania, które poddane są analizie wpływu na płeć.

Dlaczego jest to ważne w prowadzeniu firmy? Analiza pozwala:

  • stworzyć przyjazne miejsce pracy. Należy w tym celu zgromadzić dane nt. zróżnicowanych potrzeb kobiet i mężczyzn (np. w zakresie godzenia życia rodzinnego z prywatnym i pełnienia ról rodzicielskich, warunków pracy dla obu płci, czy też pozyskania nowych pracowników i pracownic, zwłaszcza gdy jedna z płci jest niedoreprezentowana);
  • stworzyć miejsce przyjazne klientom i klientkom, czyli określić potrzeby kobiet i mężczyzn jako osób korzystających z naszych usług czy produktów bez kierowania się stereotypowymi przekonaniami, np. takim, że kobiety bardziej będą interesować kwestie związane z prowadzeniem domu, a mężczyzn z motoryzacją. Lepiej bazować na informacjach rzetelnych i adekwatnych do rzeczywistej sytuacji;
  • poprawić wizerunek firmy, by m.in.: mieć  renomę miejsca przyjaznego kobietom, rodzicom, zapewniającego równe traktowanie, sprawiedliwe wynagradzanie i ścieżki kariery, czy też zyskać certyfikat biorąc udział w którymś z konkursów dotyczących miejsc pracy fair play.