SZKOLENIA “Równość to bezpieczeństwo”

Praktyczne szkolenia w zakresie równości szans, tworzenia przyjaznego miejsca pracy i zapobiegania takim zjawiskom, jak m.in. mobbing, molestowanie seksualne czy dyskryminacja ze względu na płeć oraz jak się przed nimi chronić.
Read More
SZKOLENIA “Równość to bezpieczeństwo”

Konkurs SZTUKA RÓWNOŚCI

Konkurs na wizualizacje, grafiki, animacje, video promujące równość szans kobiet i mężczyzn w pracy. Prace przyjmowane są od 1 lipca do 15 września 2018 r.
Read More
Konkurs SZTUKA RÓWNOŚCI

Projekt dla dużych firm

Projekt "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej" skierowany do dużych przedsiębiorstw.
Read More
Projekt dla dużych firm

SKĄD TEN PROJEKT?

Obecny projekt, skierowany do średnich przedsiębiorstw, jest kontynuacją projektu zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Jest realizowany w partnerstwie przez Fundusz Współpracy, Konfederację Lewiatan, Fabrykę Dobrych Praktyk i Instytut Spraw Publicznych.

W ramach obu tych projektów wypracowane zostały konkretne narzędzia i materiały umożliwiające umożliwiające wdrożenie rozwiązań w dużych i średnich przedsiębiorstwach, gwarantujących równe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i tworzących przyjazne środowisko pracy dla pracowników i pracownic.

Więcej o wcześniejszym projekcie, który skierowany był do dużych firm, można przeczytać tutaj >>.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

SZKOLENIA – w zakresie równego traktowania, tworzenia przyjaznego miejsca pracy i zapobiegania negatywnym zjawiskom oraz prezentacja konkretnych narzędzi z zakresu równościowego zarządzania strategicznego, gotowych do wdrożenia w firmie  więcej >

E-LEARNING – podzielony na 3 kursy:
dla pracujących >>>
dla zatrudniających >>>
dla związków zawodowych >>>

BAZA WIEDZY – na którą składa się słownik, statystyki, czytelnia i sekcja „do pobrania”, gdzie znajdziesz materiały i narzędzia do wdrażania równościowych rozwiązań w firmie. TUTAJ >>>

KURSY E-LEARNINGOWE

ZATRUDNIAM – ZARZĄDZAM

PRACUJĘ

DZIAŁAM W ZWIĄZKACH