Warsztaty “Równość pracuje na Twoją markę”

Praktyczne warsztaty w zakresie równego traktowania, tworzenia przyjaznego miejsca pracy i zapobiegania takim zjawiskom, jak m.in. mobbing, molestowanie seksualne czy dyskryminacja ze względu na płeć.
Read More
Warsztaty “Równość pracuje na Twoją markę”

Konkurs “Moc Równości”

Konkurs dla średnich przedsiębiorstw, w którym nagradzane będą firmy, które wprowadzają najskuteczniejsze i najciekawsze rozwiązania by stworzyć miejsce przyjazne pracownicom i pracownikom.
Read More
Konkurs “Moc Równości”

Projekt dla dużych firm

Projekt "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej" skierowany do dużych przedsiębiorstw.
Read More
Projekt dla dużych firm

SKĄD TEN PROJEKT?

Obecny projekt, skierowany do średnich przedsiębiorstw, jest kontynuacją projektu zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Jest realizowany w partnerstwie przez Fundusz Współpracy, Konfederację Lewiatan, Fabrykę Dobrych Praktyk i Instytut Spraw Publicznych.

W ramach obu tych projektów wypracowane zostały konkretne narzędzia i materiały umożliwiające umożliwiające wdrożenie rozwiązań w dużych i średnich przedsiębiorstwach, gwarantujących równe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i tworzących przyjazne środowisko pracy dla pracowników i pracownic.

Więcej o wcześniejszym projekcie, który skierowany był do dużych firm, można przeczytać tutaj >>.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

SZKOLENIA – w zakresie równego traktowania, tworzenia przyjaznego miejsca pracy i zapobiegania negatywnym zjawiskom oraz prezentacja konkretnych narzędzi z zakresu równościowego zarządzania strategicznego, gotowych do wdrożenia w firmie  więcej >

E-LEARNING – podzielony na 3 kursy:
dla pracujących >>>
dla zatrudniających >>>
dla związków zawodowych >>>

BAZA WIEDZY – na którą składa się słownik, statystyki, czytelnia i sekcja „do pobrania”, gdzie znajdziesz materiały i narzędzia do wdrażania równościowych rozwiązań w firmie.

PRACUJĘ

ZATRUDNIAM – ZARZĄDZAM

DZIAŁAM W ZWIĄZKACH

PRACUJĘ

ZATRUDNIAM – ZARZĄDZAM

DZIAŁAM W ZWIĄZKACH