Konkurs SZTUKA RÓWNOŚCI

Konkurs na wizualizacje, grafiki, animacje, video promujące równość szans kobiet i mężczyzn w pracy. Prace przyjmowane są od 1 lipca do 30 września 2018 r.
Read More
Konkurs SZTUKA RÓWNOŚCI
Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach

Galeria plakatów

Zobacz nasze równościowe plakaty, promujące zasadę równego traktowania i przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji w pracy.
Read More
Galeria plakatów

Konkurs SZTUKA RÓWNOŚCI

Konkurs na wizualizacje, grafiki, animacje, video promujące równość szans kobiet i mężczyzn w pracy. Prace przyjmowane są od 1 lipca do 30 września 2018 r.
Read More
Konkurs SZTUKA RÓWNOŚCI

SZKOLENIA RÓWNOŚĆ = BEZPIECZEŃSTWO

Weź udział w bezpłatnych praktycznych szkoleniach z zakresu równości szans, tworzenia przyjaznego miejsca pracy oraz zapobiegania i ochrony przed takimi
zjawiskami jak mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja ze względu na płeć, dyskryminacja w miejscu pracy i in.

KURSY E-LEARNINGOWE

ZATRUDNIAM – ZARZĄDZAM

PRACUJĘ

DZIAŁAM W ZWIĄZKACH

SKĄD TEN PROJEKT?

Obecny projekt, skierowany do średnich przedsiębiorstw, jest kontynuacją projektu zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Jest realizowany w partnerstwie przez Fundusz Współpracy, Konfederację Lewiatan, Fabrykę Dobrych Praktyk i Instytut Spraw Publicznych.

W ramach obu tych projektów wypracowane zostały konkretne narzędzia i materiały umożliwiające umożliwiające wdrożenie rozwiązań w dużych i średnich przedsiębiorstwach, gwarantujących równe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i tworzących przyjazne środowisko pracy dla pracowników i pracownic.