A

ANALIZA POD KĄTEM PŁCI

ANALIZA POD KĄTEM PŁCI

ANALIZA WPŁYWU NA PŁEĆ

ANALIZA WPŁYWU NA PŁEĆ

AUDYTOWANIE POD KĄTEM PŁCI

AUDYTOWANIE POD KĄTEM PŁCI

AUTOSTEREOTYPIZACJA

AUTOSTEREOTYPIZACJA

B

BARIERY RÓWNOŚCI

BARIERY RÓWNOŚCI

C

CECHY PRAWNIE CHRONIONE

CECHY PRAWNIE CHRONIONE

D

DYSKRYMINACJA

DYSKRYMINACJA

DYSKRYMINACJA BEZPOŚRDNIA

DYSKRYMINACJA BEZPOŚREDNIA

DYSKRYMINACJA POŚRDNIA

DYSKRYMINACJA POŚREDNIA

DYSKRYMINACJA PRZEZ ASOCJACJĘ

DYSKRYMINACJA PRZEZ ASOCJACJĘ

DYSKRYMINACJA WIELOKROTNA

DYSKRYMINACJA WIELOKROTNA

DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

DZIAŁANIA WYRÓWNAWCZE/POZYTYWNE

DZIAŁANIA WYRÓWNAWCZE/POZYTYWNE

G

GODZENIE ŻYCIA RODZINNEGO I PRYWATNEGO

GODZENIE ŻYCIA RODZINNEGO I PRYWATNEGO

I

ISTOTNE I DETERMINUJĄCE WYMAGANIA ZAWODOWE

ISTOTNE I DETERMINUJĄCE WYMAGANIA ZAWODOWE

J

JĘZYK RÓWNOŚCIOWY

JĘZYK RÓWNOŚCIOWY

K

KWOTA/USTAWA KWOTOWA

KWOTA / USTAWA KWOTOWA

L

LUKA PŁACOWA

LUKA PŁACOWA

Ł

ŁAŃCUCH DYSKRYMINACJI

ŁAŃCUCH DYSKRYMINACJI

M

MOBBING

MOBBING

MOLESTOWANIE

MOLESTOWANIE /SZYKANY/

MOLESTOWANIE SEKSUALNE

MOLESTOWANIE SEKSUALNE

N

NIEODPŁATNA PRACA KOBIET

NIEODPŁATNA PRACA KOBIET

P

PARYTET

PARYTET

PERSPEKTYWA PŁCI

PERSPEKTYWA PŁCI

POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI

POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI

PRAWO DO JEDNAKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA TĘ SAMĄ PRACĘ

PRAWO DO JEDNAKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA TĘ SAMĄ PRACĘ

R

ROLE PŁCI

ROLE PŁCI

RÓWNE TRAKTOWANIE

RÓWNE TRAKTOWANIE

RÓWNOŚĆ PŁCI

RÓWNOŚĆ PŁCI

S

SEGREGACJA POZIOMA/PIONOWA

SEGREGACJA POZIOMA/PIONOWA

SPOŁECZNY KONTRAKT PŁCI

SPOŁECZNY KONTRAKT PŁCI

STEREOTYPY/STEREOTYPY PŁCI

STEREOTYPY/STEREOTYPY PŁCI

SZKLANY SUFIT

SZKLANY SUFIT

U

UPRZEDZENIA

UPRZEDZENIA

W

WORK-LIFE BALANCE

WORK-LIFE BALANCE

Z

ZACHĘCANIE DO DYSKRYMINACJI / POLECENIE DYSKRYMINACJI

ZACHĘCANIE DO DYSKRYMINACJI / POLECENIE DYSKRYMINACJI

ZAGROŻENIE STEREOTYPEM

ZAGROŻENIE STEREOTYPEM

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

ZASADA PRZESUNIĘCIA CIĘŻARU DOWODOWEGO

ZASADA PRZESUNIĘCIA CIĘŻARU DOWODOWEGO